Pieniądz

Pieniądz

Pieniądz – towar uznany w wyniku ogólnej zgody jako środek wymiany gospodarczej, w którym są wyrażone ceny i wartości wszystkich innych towarów. Jako waluty, krąży anonimowo od osoby do osoby i pomiędzy krajami, ułatwiając wymianę handlową. Innymi słowy jest to materialny lub niematerialny środek, który można wymienić na towar lub usługę. Prawnie określony środek płatniczy, który może wyrażać, przechowywać i przekazywać wartość ściśle związaną z realnym produktem społecznym.

Według współczesnej doktryny na pieniądz składają się trzy elementy:

 • jednostka pieniężna,
 • suma pieniężna,
 • znak pieniężny.

Suma pieniężna jest wyrażana w jednostkach pieniężnych, zmaterializowanych w postaci znaków pieniężnych.

Podstawowe rodzaje pieniądza

 • pieniądz zdawkowy (gotówkowy)
 • pieniądz kruszcowy
 • pieniądz metalowy (monety)
 • pieniądz papierowy (banknoty)
 • pieniądz rozrachunkowy (bezgotówkowy)
 •  czeki
 •  weksle
 •  obligacje
 •  bony
 • pieniądz bankowy
 • pieniądz elektroniczny
 • pieniądz międzynarodowy

Dodaj komentarz

Twój email nie będzie opublikowany. Pola wymagane oznaczone *