Możesz zamówić bezpłatny kontakt z naszym specjalistą, podając więcej szczegółów, takich jak np. branża i precyzując oczekiwania, co pozwoli nam szybciej i pełniej zająć się Twoją sprawą.

Imię i nazwisko *

Adres email *

Branża

Nazwa Firmy

Nr telefonu

Uwagi, oczekiwania

 Zamawiam także bezpłatny Biuletyn Furex

 Wyrażam zgodę na wymienione niżej oświadczenia (wymagane jeśli zamówiłeś też biuletyn)

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, także w przyszłości, przez administratora danych osobowych PHU Furex, w celu realizacji usługi "Biuletyn Furex", a także w celach marketingowych produktów i usług własnych administratora danych osobowych oraz podmiotów z nim współpracujących. Niniejszą zgodę składam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/łam poinformowany/na o uprawnieniach przysługujących mi na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. z dnia 17 czerwca 2002 r., Dz.U. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.), w tym o prawie wglądu do danych, ich poprawienia, prawie żądania zaprzestania dalszego ich przetwarzania oraz prawie wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany powyżej adres poczty elektronicznej wysyłanych przez PHU Furex
Oświadczam niniejszym, że zapoznałem/łam się z "Instrukcją dla subskrybentów Biuletyn Furex" oraz z „Polityką prywatności PHU Furex
* - pola obowiązkowe