Jak efektywnie i skutecznie przygotować aplikację, by korzystać z Funduszy?

Pierwszy krok do pozyskania źródła finansowania to określenie potrzeb Klienta m.in.:

  • jaki jest zakres planowanej inwestycji,
  • jak oszacowano budżet i harmonogram realizacji inwestycji,
  • jakie mamy zasoby do realizacji inwestycji
  • jakie jest ryzyko i czy jego poziom jest akceptowalny,
  • czy projekt jest dochodowy?

Zespół VAXLA wspólnie z Klientami określa kluczowe aspekty planowania inwestycji.  Na tym etapie ustalamy, czego oczekujesz i co trzeba zrobić, aby osiągnąć Twój cel. Dalszy etap to dobranie jak najbardziej efektywnego kapitału, który odpowiada kluczowym kryteriom dla realizacji inwestycji.

Aktualne i planowane nabory

Aktualne i planowane nabory

Jak efektywnie i skutecznie przygotować aplikację, by korzystać z Funduszy?

Jak efektywnie i skutecznie przygotować aplikację, by korzystać z Funduszy?

Jak prawidłowo rozliczyć środki unijne

Jak prawidłowo rozliczyć środki unijne

Jak przygotować się do korzystania z Funduszy?

Jak przygotować się do korzystania z Funduszy?