Roman Wasilewski

Właściciel

Kierowanie zespołem, kreowanie, wdrażanie i kontrolowanie krótko-
i długoterminowej strategii firmy. Tworzenie wizji i misji przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi.

Nr tel. (+48) 601-88-99-58
E-mail: roman@furex.pl

Małgorzata Garlińska

Dział beczek

Kierownik sprzedaży

Nr tel. (+48) 512-796-121
Nr tel. (+48) 601-369-869
E-mail: sekretariat@furex.pl

Robert Szymański

Dział palet

Kierownik działu palet

Nr tel. (+48) 693-176-664
E-mail: robert.szymanski@furex.pl.pl