Leasing

Wielu przedsiębiorców boryka się z brakiem środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Szczególnie kłopotliwe może być sfinansowanie zakupu maszyn, samochodów czy innych środków niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy. Rozwiązaniem dla tych problemów jest – leasing.

Czym jest leasing?

Leasing jest – obok kredytu – jedną z najpopularniejszych form finansowania inwestycji. Opiera się na umowie cywilnoprawnej, którą podpisują zainteresowane strony. Zgodnie z nią strona finansująca przekazuje drugiej stronie przedmiot finansowania i w zamian pobiera opłatę w ustalonej wysokości (tzw. raty leasingowe). Z punktu widzenia przedsiębiorcy, leasing może być korzystny głównie ze względów podatkowych.

Przedsiębiorcy zainteresowani skorzystaniem z leasingu mogą spotkać się z jego podziałem na leasing operacyjny i leasing finansowy (kapitałowy). Różnica między nimi sprowadza się głównie do kwestii podatkowych. Same definicje i podział wywodzą się bowiem z przepisów podatkowych. To, na który leasing zdecyduje się przedsiębiorca, zależy wyłącznie od jego potrzeb i sposobu rozliczania kosztów podatkowych.

Jak często korzystasz ze sprzętu firmowego, który został przez Twojego pracodawcę wzięty w leasing? Czy wiesz jakie pracownik ponosi konsekwencje za nadużycia związane z korzystaniem ze sprzętu firmowego? Warto przeczytać artykuł: jak korzystać ze sprzętu służbowego.

Istota leasingu operacyjnego

Podpisując umowę na taki leasing, przedsiębiorca nie może zaliczyć przedmiotu leasingu do swoich składników majątkowych. W praktyce oznacza to, że nie ma on obowiązku dokonywania odpisów amortyzacyjnych. Jednocześnie pełną ratę leasingową czy odsetki może on wliczyć do kosztów uzyskania przychodu.

Z punktu widzenia przedsiębiorcy istotne może być to, że podatek VAT od przedmiotu leasingu jest rozłożony w czasie. Po spłacie ostatniej raty przedsiębiorca – o ile jest tym zainteresowany – może zdecydować się na zakup przedmiotu leasingu i to po cenie, jaką strony ustaliły na początku. Jeżeli nie jest zainteresowany wykupem, nie ponosi żadnych konsekwencji.

Leasing finansowy

Leasing finansowy bywa zwany leasingiem kapitałowym. Dobre porównanie leasingów jest dostępne na stronie: leasing operacyjny a leasing kapitałowy. W odróżnieniu od leasingu operacyjnego, przy tym rodzaju umowy przedmiot leasingu zostaje zaliczony do składników majątkowych leasingobiorcy. W praktyce zatem to on ma obowiązek dokonywania odpisów. Różnice widać również w konieczności uiszczenia podatku VAT. Zgodnie z przepisami, przedsiębiorca musi zapłacić go z góry, przy pierwszej racie leasingowej. Leasing finansowy wygląda inaczej również od strony przejęcie przedmiotu leasingu. Zgodnie z przepisami, leasingobiorca staje się jego właścicielem automatycznie po tym, jak uiści ostatnią wpłatę raty. W praktyce zatem nie ma on możliwości decydować, czy będzie zainteresowany nabyciem przedmiotu.

Kiedy leasing się sprawdza

Gdy mowa o leasingu należy wskazać, że ma on wiele zalet. Przede wszystkim przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na korzystanie z niego nie muszą obawiać się konieczności inwestowania własnego kapitału. Uwagę warto zwrócić również na fakt, że leasing opiera się na czytelnych zasadach, a uproszczone procedury, które stosuje wiele firm pozwalają na zawarcie umowy bez zbędnych formalności.

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na podpisanie umowy leasingowej mogą liczyć na obniżenie kosztów podatkowych czy elastyczność przy spłacie. Większość działających na rynku firm pozwala na dostosowanie wysokości rat do indywidualnych potrzeb przedsiębiorcy. Co więcej, w ten sposób nie traci się zdolności finansowej – w dalszym ciągu można ubiegać się również o kredyt.

Przedmioty leasingu

Zgodnie z Kodeksem cywilnym, w którym leasing został uregulowany, jego przedmiotem mogą być wyłącznie rzeczy i wartości niematerialne oraz prawne. W praktyce większość osób najczęściej myśli o samochodach – leasing samochodu. Te, rzeczywiście często są przedmiotem leasingu. Warto jednak podkreślić, że równie często przedsiębiorcy interesują się nieruchomościami, zaś lekarze sprzętem medycznym.

Leasing dostępny jest też dla osób prywatnych, lecz z uwagi na wysokie raty leasingowe jest on mało popularny.